اطلاعات بیشتر

دستگاه شستشوی اتوماتیک میزی

اطلاعات بیشتر

دستگاه خشک کن طبقاتی

اطلاعات بیشتر

دستگاه آبگیر لوله ای بدون درب

دستگاه خاک گیر میزی

اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

دستگاه شستشوی اتوماتیک میزی

اطلاعات بیشتر

دستگاه خشک کن طبقاتی

اطلاعات بیشتر

دستگاه آبگیر لوله ای بدون درب

دستگاه خاک گیر میزی

اطلاعات بیشتر

آدرس شرکت:

ایران خراسان رضوی مشهد مقدس بزرگراه آزادی- شرکت آریاطراح مقصود

شماره تلفن روزانه:

05133554201

شماره تلفن پشتیبان:

09154147765-09152070080

شماره ی نمابر:

05133554201